Ann-Christin Cederborg

Ann-Christin Cederborg

Ann-Christin Cederborg är professor och arbetar som prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning rör barn och unga i utsatta livssituationer exempelvis ensamkommande barn som söker asyl, barn i socialtjänstens verksamhet, barn som utsätts för kränkningar i förskolan och skolan och barn som är brottsoffer och förövare. Hon samverkar med forskare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, och är styrelsemedlem i Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Produkter av Ann-Christin Cederborg