Ann Kristin Larsen

Ann Kristin Larsen

Ann Kristin Larsen är lektor i sociologi vid förskollärarutbildningen, Högskolan i Oslo och Akershus. Hon har lång erfarenhet av undervisning i metod och har publicerat flera artiklar och kursböcker, bland annat om barns uppväxt, professionsutveckling, samt organisation och ledarskap i förskolan.

 

Produkter av Ann Kristin Larsen