Ann-Marie Ekengren

Ann-Marie Ekengren

Ann-Marie Ekengren är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot utrikespolitiskt beslutsfattande, medialisering av utrikespolitik och kampen om makt i internationella organisationer.
 

Produkter av Ann-Marie Ekengren