Anna Holmlin-Nilsson

Anna Holmlin-Nilsson

Anna Holmlin Nilsson är lärare i samhällskunskap, geografi, historia och religion och har arbetat på högstadiet i 20 år, samt undervisat på universitetet i egyptologi. Hon har även arbetat som museipedagog, med bistånd och mänskliga rättigheter samt som mediepedagog. Arbetar också med att skriva lärarhandledningar och som ämnesutvecklare i SO-ämnen på Kunskapsmatrisen. Anna är producent för teatergruppen Unga Roma.

Produkter av Anna Holmlin-Nilsson