Anna Klerfelt

Anna Klerfelt

Anna Klerfelt, filosofie doktor i pedagogik med en bakgrund som fritidspedagog. Hon är verksam vid flera lärosäten i Sverige och arbetar med olika former av uppdrag inom utbildning och forskning. Hennes forskningsintressen riktar sig mot barns digitala berättande, estetik, teknologi som stöd för barns läroprocesser, fritidshemspedagogik samt teorier och metoder för att forska om barn och barndom.

 

Produkter av Anna Klerfelt