Anna Lyngfelt

Anna Lyngfelt

Anna Lyngfelt är docent i litteraturvetenskap och lektor i svenska med inriktning mot ämnesdidaktik. Hon arbetar vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Annas forskningsintressen rör olika former av litteracitetsutveckling, med inriktning mot multimodalitet och flerspråkighet.

Produkter av Anna Lyngfelt