Åsa Hirsh

Åsa Hirsh

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning riktas mot frågor som rör pedagogisk bedömning, lärares formativa klassrumsarbete, professionsdriven skolutveckling, samt organisation och ledning av skolutvecklande processer. Hon är också utbildningschef och programledare för rektorsprogrammet på Göteborgs universitet.

Produkter av Åsa Hirsh