Åsa Kindevåg

Åsa Kindevåg

Åsa Kindevåg har mångårig erfarenhet som sjuksköterska inom vård av äldre och som yrkeslärare inom vård och omsorg. Hon arbetar som doktorand i pedagogiskt arbete med fokus på hur vuxna utrikesfödda vård- och omsorgselever under sin utbildning får kunskap om äldreomsorgens normer och värderingar.

Produkter av Åsa Kindevåg