Åsa Wengelin

Åsa Wengelin

Åsa Wengelin är filosofie doktor i allmän språkvetenskap, docent i handikappvetenskap och lektor i svenska vid Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar bland annat om olika aspekter av litteracitet och språkbearbetning med fokus på språkproduktion. Hon intresserar sig särskilt för skrivprocesser och skrivsvårigheter samt relationen mellan tal och skrift hos personer med olika språkliga svårigheter.

 

Produkter av Åsa Wengelin