Bengt Liljegren

Bengt Liljegren

Bengt Liljegren är högstadielärare och författare från Lund. Han har även skrivit biografier över Alexander den store, Adolf Hitler och Winston Churchill.

Produkter av Bengt Liljegren