Birgitta Qvarsell

Birgitta Qvarsell

Birgitta Qvarsell, professor emerita i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör barns kultur och perspektiv på förskola, skola och fritid. Hon engagerar sig också i diskussioner om vetenskapsteori och forskningsmetod i pedagogisk forskning, till exempel frågan om teoriers relation till empiriska data.

 

Produkter av Birgitta Qvarsell