Birgitta Qvarsell

Birgitta Qvarsell

Birgitta Qvarsell är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, där hon leder ett kulturpedagogiskt seminarium. Hon undervisar om barnkultur och om barns rättigheter vid Centrum för barnkulturforskning. Hennes forskningsintressen rör barns kultur och perspektiv på skola, förskola och fritid.

 
 

Produkter av Birgitta Qvarsell