Brita Hermelin

Brita Hermelin

Brita Hermelin är professor i kulturgeografi vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om governance, samverkan samt strategisk planering för lokal och regional utveckling, tillväxt och omställning.

Produkter av Brita Hermelin