Catharina Svensson

Catharina Svensson

Catharina Svensson är sedan många år verksam i Uppsala kommun som speciallärare och specialpedagog. Hon arbetar även med elevhälsofrågor och pedagogisk handledning och innehar sedan hösten 2013 en tjänst som förstelärare.

Produkter av Catharina Svensson