Christer Ekholm

Christer Ekholm

Christer Ekholm är filosofie doktor och lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han undervisar på alla nivåer i litteraturvetenskap och på svensklärarutbildningen. I sin forskning har Christer Ekholm ett läsarorienterat intresse för framför allt modernistisk prosa, arbetardiktning och litteraturdidaktik.

Produkter av Christer Ekholm