Christina Osbeck

Christina Osbeck

Christina Osbeck är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Hennes religionsdidaktiska forskning fokuserar ungas livsförståelse, deras existentiella och etiska frågor samt hur sådana perspektiv formas i formella och informella sammanhang – som t.ex. genom kränkningar i skolmiljö (2006).
 

Produkter av Christina Osbeck