Christina Osbeck

Christina Osbeck

Christina Osbeck är docent i religionsvetenskap och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Hon bedriver för närvarande forskning framför allt inom ramen för VR-projektet ”What may be learnt in ethics? Varieties of conceptions of ethical competence to be taught in compulsory school” (Dnr 2014-2030), som hon är projektledare för.

Produkter av Christina Osbeck