Christina Ponton von Gerber

Christina Ponton von Gerber

Christina Ponton von Gerber är legitimerad psykolog och har forskat om betydelsen av arbetslöshet och vardagsekonomi för barn och deras föräldrar i familjen, men också i mötet med förskolan, skolan, socialtjänsten och andra myndigheter.
 

Produkter av Christina Ponton von Gerber