Daniel Hedlund

Daniel Hedlund

Daniel Hedlund är jur.kand. och filosofie doktor. Daniel är anställd som postdoktor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hans nuvarande forskningsintressen handlar om hur godmanskapsinstitutet fungerar för ensamkommande barn, migrationspolitik och migrationsrätt. 

Fotograf: Niklas Björling

Produkter av Daniel Hedlund