Diana Mulinari

Diana Mulinari

Diana Mulinari är docent i sociologi och professor i genusvetenskap vid Lunds universitet. Tonvikten i hennes forskning ligger på utforskande av kön och sexualitet i det politiska fältet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Hon har undervisat och forskat om genus och migration, genus och etnonationalism och sociala rörelserna för social rättvisa lokalt och globalt.

Produkter av Diana Mulinari