Douglas Brommesson

Douglas Brommesson

Douglas Brommesson är fil. dr och biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning behandlar framför allt utrikespolitiskt beslutsfattande, etik i internationell politik och de internationella relationernas historia.

 

Produkter av Douglas Brommesson