Elin Hultman

Elin Hultman

Elin Hultman är filosofie doktor i handikappvetenskap. Hennes avhandling behandlar barnperspektiv i socialtjänstens barnavårdsutredningar med ett specifikt fokus på hur barns hälsa, både psykisk och fysisk, och upplevelser dokumenteras. Elin Hultman har tidigare arbetat som socialsekreterare vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg med bland annat barnavårdsutredningar.

Produkter av Elin Hultman