Ellen Parsland

Ellen Parsland

Ellen Parsland är doktorand i socialt arbete vid Lunds universitet. Ellens forskningsintresse är inom kommunal arbetsmarknadspolitik. Hon är socionom med erfarenhet som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. 

Produkter av Ellen Parsland