Erica Righard

Erica Righard

Erica Righard är socionom och docent i socialt arbete. Hon är verksam som lektor på Institutionen för socialt arbete och som forskare på Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö högskola. Hennes forskning behandlar olika aspekter av social ojämlikhet, internationell migration och det pluralistiska samhället.

Produkter av Erica Righard