Gunilla Möllbom

Gunilla Möllbom

Gunilla Möllbom har arbetat som sfi-lärare sedan 2006. Hon har till störst del undervisat elever med kort utbildningsnivå och hörselskadade.

Produkter av Gunilla Möllbom