Håkan Friberg

Håkan Friberg

Håkan Friberg undervisar kinesiska, engelska och tyska på gymnasiet. Han har deltagit i Skolverkets arbete med framtagande av de nya kursplanerna i engelska, moderna språk och kinesiska. Han är en ofta anlitad föredragshållare och lärare i frågor som rör undervisning i kinesiska och om Kina. Han är också djupt engagerad i skolfrågor och är redaktör för språklärarnas tidskrift Lingua och sitter i styrelsen för Språklärarnas riksförbund.
 

Produkter av Håkan Friberg