Hans Bengtsson

Hans Bengtsson

Hans Bengtsson är fil. dr och docent i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Han undervisar och forskar inom offentlig förvaltning och politisk kommunikation. Forskningen är inriktad på implementering av sociala reformer och ansvarsfrågor inom förskolan och skolan. Hans har bland annat följt LSS- och assistansreformen sedan starten för tjugo år sedan och har även arbetat med arbetsmarknadsfrågor och samverkan kring krisberedskap och krishantering.

 
 

Produkter av Hans Bengtsson