Hans Landqvist

Hans Landqvist

Hans Landqvist är filosofie doktor och docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, docent i svenska språket vid Vasa universitet i Finland och universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Hans forskning ägnas i första hand fackspråklig kommunikation, flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur samt översättningsvetenskap. Han undervisar främst inom det övergripande området textanalys och textproduktion.

Produkter av Hans Landqvist