Helena Kåks

Helena Kåks

Helena Kåks är fil. dr i tvärvetenskaplig kultur- och samhällsforskning och trädgårdsmästare, verksam vid Stabergs barockträdgård inom Världsarvet Falun.

Produkter av Helena Kåks