Helena Palmheden

Helena Palmheden

Helena Palmheden är civilekonom, företagare och lärare i ekonomiska ämnen.  Hon har lång erfarenhet av att undervisa i entreprenörskap och har varit  “årets UF-lärare” i region Stockholm (2022). Idag arbetar hon på Östra Real gymnasium  i Stockholm, där hon är förstelärare i ämnet entreprenörskap. 

Produkter av Helena Palmheden