Helena Palmheden

Helena Palmheden

Helena Palmheden är civilekonom, företagare och lärare i ekonomiska ämnen.  Hon har lång erfarenhet av att undervisa i Entreprenörskap och har varit med att ta fram ämnesplanen för det nya ämnet Entreprenörskap 

Produkter av Helena Palmheden