Ingrid Carlgren

Ingrid Carlgren

Ingrid Carlgren (red.) är professor emerita vid Stockholms universitet och är knuten till forskarskolan i Learning study. Hon var tidigare rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Produkter av Ingrid Carlgren