Ingrid Tidvall

Ingrid Tidvall

Ingrid Tidvall har över 15 års erfarenhet som musiklärare i högstadiet och gymnasiet. Nu jobbar hon som förstelärare och driver bl.a. projekt inom likvärdig bedömning i musikämnet och studiero. Brinner för att engagera ungdomar, smarta digitala lösningar och ämnesövergripande arbetssätt.

Produkter av Ingrid Tidvall