Izabela Seger

Izabela Seger

Izabela Seger arbetar med skolutveckling i Järfälla kommun, är lektor i idrottsvetenskap och idrottslärare på Björkebyskolan. Hon är föreläsare, författare och forskare. Hennes forskning handlar om bedömning och betygsättning med fokus på likvärdighet. Izabela arbetar även med kompetensutveckling för praktisk-estetiska lärare samt förstelärare.
 

Produkter av Izabela Seger