Jenny Hostetter

Jenny Hostetter

Jenny Hostetter arbetar med sfi-utveckling och nyanländas lärande i Göteborgsregionens kommunalförbund. Hon har många års erfarenhet som sfi-lärare och är författare till flera läroböcker i ämnet. Hon är också erfaren kursledare för lärare och rektorer.

Produkter av Jenny Hostetter