Jenny Nyberg

Jenny Nyberg

Jenny Nyberg är rektor med lång erfarenhet av att utveckla en digital skolorganisation på både skol- och huvudmannanivå. På Oxievångsskolan i Malmö står det systematiska kvalitetsarbetet i centrum och digitaliseringens möjligheter genomsyrar hela verksamheten.

Produkter av Jenny Nyberg