Jenny Svensson

Jenny Svensson

Jenny Svensson är högstadielärare i svenska som andraspråk och svenska och har undervisat på sfi i tio år. Jenny har tidigare skrivit läromedel i svenska som andraspråk för högstadiet.
 

Produkter av Jenny Svensson