Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Johan Samuelsson är utbildad lärare i historia och religion. Han är docent i historia vid Karlstads universitet. Johan undervisar i och forskar om, professionsutveckling, bedömning och betygsättning på mellanstadiet. Han har deltagit i ett vetenskapsrådsfinansierat projekt om bedömning av yngre barn, han har också ansvarat för ett  forskningsprojekt om lärares arbete med administration. Johan har också flera nationella uppdrag med koppling till bedömning och betygsättning. Han har bl a varit projektledare för nationella proven i historia för årskurs 6, samt deltagit i Skolverkets utvärdering av betyg i årkurs 6.

 

Produkter av Johan Samuelsson