Johanna Eidborn

Johanna Eidborn

Johanna Eidborn är specialistsjuksköterska inom vård av äldre med vidareutbildning i palliativ vård med många års erfarenhet inom äldreomsorg och palliativ vård. Hon har också stor kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Produkter av Johanna Eidborn