Johanna Lindholm

Johanna Lindholm

Johanna Lindholm är statsvetare och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Johannas forskning rör hur det svenska rättssystemet hanterar fall där barn utnyttjats för människohandel för sexuella ändamål och koppleri i Sverige. Hon har också ett övergripande intresse för mänskliga rättigheter, och särskilt barns rättigheter.

Produkter av Johanna Lindholm