John McClintock

John McClintock

John McClintock, BA (Hons), Dip. App. Ling., RSA Cert. TESFL, har arbetat under många år inom fortbildningen, varit lektor i engelska och skriver numera engelska läromedel för elever som behöver extra stöd för sin inlärning.

Produkter av John McClintock