Karin Helgesson

Karin Helgesson

Karin Helgesson är filosofie doktor i nordiska språk och lektor i svenska vid Göteborgs universitet. Hon undervisar i textanalys, textproduktion och retorik på språkkonsultprogrammet, ämneslärarprogrammet, översättarprogrammet och fristående kurser i svenska. Karins forskningsintressen rör språk och samhälle, till exempel språket i arbetslivet och språket i myndighetskommunikation.

Produkter av Karin Helgesson