Kerstin von Brömssen

Kerstin von Brömssen

Kerstin von Brömssen är professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst. Hennes särskilda intresseområden är religionsvetenskap/religionsdidaktik, interkulturella och intersektionella perspektiv i undervisning och lärande.

 

Produkter av Kerstin von Brömssen