Kerstin von Brömssen

Kerstin von Brömssen

Kerstin von Brömssen är professor i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst. von Brömssens forskning riktas mot tre olika områden inom det utbildningsvetenskapliga området. Ett område fokuserar barn, ungdom, migration, lärande och undervisning i ett brett utbildningssociologiskt perspektiv. Ett andra forskningsområde består av studier av religion i skärningspunkten mellan kön, etnicitet, ålder och nationalitet. Ett tredje område handlar om internationalisering inom lärarutbildning.

 

Produkter av Kerstin von Brömssen