Lars-Johan Ekerot

Lars-Johan Ekerot

 

Lars-Johan Ekerot är docent i nordiska språk och arbetar som universitetslektor i svenska med kontrastiv inriktning vid Lunds universitet.

Produkter av Lars-Johan Ekerot