Lena Aronsson

Lena Aronsson

Lena Aronsson är filosofie doktor i förskoledidaktik och universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon undervisar i förskollärarutbildningen och masterprogrammet i förskoledidaktik. Hennes forskningsintresse rör pedagogiskt ledarskap och förskolans vetenskapliga grund. Lena har mångårig erfarenhet som förskollärare, utvecklingsledare och rektor.

Produkter av Lena Aronsson