Lene Foss

Lene Foss

Lene Foss (Dr.Oecon från Norges Handelshögskola) är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University där hon leder Skolchefsinstitutet och undervisar på forskarutbildningen. 

Produkter av Lene Foss