Linda Jervik Steen

Linda Jervik Steen

Linda Jervik Steen har en magisterexamen i statsvetenskap och arbetar som forskningsassistent vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Hennes forskningsintresse inkluderar skolans styrning och skolledning.

Produkter av Linda Jervik Steen