Linda Jervik Steen

Linda Jervik Steen

Linda Jervik Steen är doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Hon har tidigare arbetat som forskningsassistent vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet och vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet samt som undervisningsråd vid Skolverket. Hennes forskningsintresse inkluderarskolans styrning, skolledning och statlig styrning.

Produkter av Linda Jervik Steen