Malin Rohlin

Malin Rohlin

Malin Rohlin är verksam vid Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen. Hon har en bakgrund inom fritidshemmet och har undervisat inom den ”gamla” utbildningen såväl som den nya, grundutbildning till lärare inom fritidshem. Hennes avhandling 2001 har en nutidshistorisk ansats, där den franske filosofen Michael Foucault är framträdande. Malin har medverkat i ett antal böcker, såväl som artikelförfattare som redaktör, vilka behandlar fritidshemmets verksamhetsfält. Under senare år har Malin arbetat vid den Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Produkter av Malin Rohlin