Martina Nordqvist

Martina Nordqvist

Martina Nordqvist är pastor och gymnasielärare med många års erfarenhet som lärare i vuxenutbildning och SFI. Hon har en fil.kand i teologi, en fil.mag i svenska som andraspråk och skriver sin doktorsavhandling inom området pedagogik och vuxnas lärande. Avhandlingen behandlar sfi-elevers erfarenheter av parallellt deltagande i sfi och i kyrkors språkcaféer.

Produkter av Martina Nordqvist