Miriam Hjalmarsson

Miriam Hjalmarsson

Miriam Hjalmarsson är utbildad ämneslärare i musik och har tidigare arbetat som musiklärare i grundskolan. Hon arbetar nu på Malmö Kulturskola med El Sistema och digital utveckling. Miriam frilansar även inom film och grafisk formgivning och använder det för att få musikämnet lättförståeligt och roligt för alla elever.
 

Produkter av Miriam Hjalmarsson