Mona Bergman

Mona Bergman

Mona Bergman är gymnasielärare och har arbetat på Barn- och fritidsprogrammet i många år. Hon är även utbildad fritidspedagog men har jobbat med alla åldrar, från förskolan till äldreomsorgen.

Produkter av Mona Bergman