Mona Olshed

Mona Olshed

Mona Olshed är juris kandidat och har varit verksam som universitetsadjunkt i juridik vid Malmö högskola. Olshed har även arbetat i förvaltningsdomstol och med rådgivningsverksamhet.

 

Produkter av Mona Olshed