Monika Linder

Monika Linder

Monika Linder är erfaren lärare i samhällskunskap, historia, geografi och religion för högstadiet och gymnasiet. Hon arbetar även som samordnare för sin skolas likabehandlings- och värdegrundsarbete. Monika är även ämnesutvecklare i SO-ämnen på Kunskapsmatrisen. Hon har förutom sin lärarexamen en fil kand i utvecklingsgeografi och har jobbat med flertalet internationella skolprojekt och utbyten kring biståndsarbete. Hon har erfarenhet som museipedagog kring mänskliga rättigheter, freds- och konfliktfrågor. Hon är utbildad guide till Förintelselägren i Polen och har specialkunskaper inom detta ämne. 

Produkter av Monika Linder